Zvýšenie životnosti pneumatík   

Stav vašich pneumatík je dôležitý kvôli jazdnej bezpečnosti. Dodržiavaním nasledovných  "zlatých pravidiel" si zabezpečíte viac kilometrov, bezpečný výkon a dlhšiu použiteľnosť vašich pneumatík.
1. Kontrolujte si pravidelne tlak v pneumatikách. Nerovnomerný tlak medzi pneumatikami vplýva na jazdné kvality vášho vozidla  a spôsobuje nerovnomerné opotrebovanie pneumatík.
2. Meňte pozície vašich pneumatík medzi prednou a zadnou nápravou po 5000 až 10000 kilometroch, keďže pneumatiky sa na rôznych pozíciách rôzne opotrebúvajú.  Pri výmene pneumatík nezabudnite skontrolovať tlak v pneumatikách.
3. Jazdite plynule. Panické brzdenie a bočné kĺzanie skracujú úžitkovú životnosť pneumatík a to isté platí aj pre klincové pneumatiky.
4. Skontrolujte svoje staré pneumatiky, či nie sú nerovnomerne opotrebované. Správne namontované a starostlivo jazdené pneumatiky sa opotrebúvajú rovnomerne. Ak vaše pneumatiky javia známky nerovnomerného opotrebovania, dajte si zmerať jazdné uhly Vášho vozidla a namontujte a vyvážte svoje pneumatiky v profesionálnom pneuservise.

 

Skontroluj opotrebenie

Vodiči majú sklony preceňovať stav svojich pneumatík. Behúň je jedinou časťou vozidla, ktorá zaisťuje jeho priľnavosť k vozovke, preto je hĺbka dezénu pneumatík kľúčová pre vašu bezpečnosť pri jazde. Miera opotrebovania behúňa taktiež ukazuje na celkový stav pneumatiky. Jazda s malou hĺbkou dezénu zvyšuje riziko nedostatočnej výkonnosti pneumatiky, vzniku aquaplaningu a nezodpovedajúcich reakcií v zimných podmienkach. Malá hĺbka dezénu v zime významne znižuje priľnavosť a ovládateľnosť vozidla. Vodiči, ktorí jazdia s pneumatikami s menšou hĺbkou dezénu, ako stanovuje zákon, riskujú aj udelenie pokuty.

 

Skontroluj tlak v pneumatikách

Upozornenie! Tlak pneumatiky sa musí VŽDY merať keď sú pneumatiky studené.

Teplota má významný vplyv na tlak v pneumatikách. Teplota v garáži môže dosiahnuť viac ako 30°C, čo môže byť viac ako vonku. Ak je tlak pneumatík meraný vo vnútri, bude tlak optori vonkajšej teplote príliš nízky.
Napríklad: Teplota v garáži je 20°C, pričom vonkajšia teplota je -10°C. Ak je tlak nastavovaný v garáži, tlak v pneumatike musí byť o 0,3 bar/4.35 PSI vyšší, ako je doporučená hodnota, aby sa zaistil správny stupeň tlaku aj vo vonkajšom prostredí.
Vplyv teploty na tlak v pneumatikách osobných vozidiel je približne 0,1 bar (1.45 PSI) / 8°C.
Naviac, pre správny tlak pneumatík by sa mali vodiči tiež uistiť, že jednosmerové pneumatiky sú na aute namontované správne. Šípka na bočnici určuje smer rotácie.
Na predĺženie životnosti pneumatík sa môžu tiež meniť pneumatiky na prednej a zadnej náprave po každých 5000 - 10000 kilometroch.
Výsledkom je, že pneumatiky sa budú opotrebovávať rovnomerne a vykazovať menšie rozdiely v opotrebovaní.

 

Uskladnenie pneumatík

1. Teplota

Teplota skladovacej miestnosti by mala byť menej ako 25 °C, ideálne by mala byť miestnosť tmavá, s teplotou pod 15 °C. Vlastnosti gumy sa môžu meniť a vplývať na konečnú prevádzkovú životnosť pneumatiky, ak je skladovacia teplota vyššia ako 25 °C. Pri menej ako 0°C - chladné skladovanie nemá na gumové produkty žiaden nepriaznivý účinok.
2. Vlhkosť
Mali by ste sa vyhnúť extrémne vlhkým podmienkam. Vlhkosť vzduchu v skladovacej miestnosti nesmie byť tak vysoká, aby sa vody zrážala na pneumatikách. Pneumatiky nesmú byť skladované v podmienkach, pri ktorých sú vystavené dažďu, kalužiam a podobne.
3. Svetlo
Pneumatiky musia byť chránené pred svetlom, konkrétne pred priamym slnečným svetlom a intenzívnym umelým osvetlením s vysokým obsahom UV žiarenia.
4. Kyslík a ozón 
Ozón má veľmi silný rozrušujúci účinok na pneumatiky. V sklade nesmú byť ozón obsahujúce prístroje, ako napríklad fluorescenčné lampy alebo lampy, z ktorých sa vyparuje ortuť, vysokonapäťové elektrické vybavenie, elektromotory alebo akékoľvek iné elektrické prístroje, ktoré môžu vytvoriť iskru alebo tiché elektrické výboje.
5. Deformácia
Ak je to možné, pneumatiky musia byť skladované voľne v ich prirodzenej forme tak, aby neboli vystavené tlaku alebo napínaniu. Silné deformity vytvorené počas dlhotrvajúceho skladovania môžu pri zaťažení prasknúť.
6. Rozpúšťadlá, oleje, mazivá, horúčava
Pneumatiky musia byť obzvlášť chránené pred kontaktom s rozpúšťadlami, olejmi a mazivami. Tiež musia byť chránené pred výkonnými žiaričmi svetla a iskrami vznikajúcimi pri elektrickom zváraní.
7. Zaobchádzanie s pneumatikami
Počas zaobchádzania s pneumatikami v sklade ich nehádžte z výšky viac ako 1,5 m. Pri dopade by sa mohli pneumatiky poškodiť. Typickým dôsledkom môžu byť zalomené okraje.
Ak nájdete pneumatiku s poškodeným lemom, neodporúčame takúto pneumatiku montovať na disk.

 

Predchádzanie aquaplaningu

Dažďová voda, ktorá ostáva vo vyjazdených koľajách na cestách si vyžaduje zvýšenú pozornosť pri riadení. Ak sú koľaje hlboké, riziko aquaplaningu je vysoké, no predvídavá jazda a dobrý behúň pneumatiky môže toto riziko zredukovať. 

Nové pneumatiky sú najlepšími zbraňami voči aquaplaningu. Vzor behúňa, ktorý odvádza drážkami vodu spomedzi pneumatiky a povrchu vozovky je najefektívnejším prostriedkom prevencie aquaplaningu. Podľa výsledkov testov, aquaplaning začína pri ojazdenej pneumatike (hĺbka dezénu pod 1,6 mm) pri 76 km/h počas prejazdu zákrutou, pričom pri nových pneumatikách je to až pri rýchlosti 96 km/h.