Správna výmena motorového oleja

27.03.2015 21:39

vymena_olejaVýmena oleja je často podceňovaný úkon a pritom najmä pri moderných motoroch je veľmi dôležité dbať okrem vhodnosti a kvality aj na správne vykonanú výmenu. Nie každý mechanik, či servis tento na prvý pohľad jednoduchý úkon vykoná s patričnou dôslednosťou (inými slovami so všetkým čo k tomu patrí).

 

 

 

Súčasným trendom je downisizing, po slovensky napísané zvyšovanie litrového výkonu pri súčasnom znižovaní objemu motora. Podstatne menej sa hovorí o tzv. olejovom downsizingu, ktorý je čím ďalej rozšírenejší. Výrobcom motorov ako keby nestačil niekedy až nezmyselne dlhý interval výmeny oleja, mnohokrát vybavia svoje motory aj skromným objemom olejovej náplne. Ako príklad môžu slúžiť rozšírené 1,2 HTP s cca 2,5 litrami oleja, či dieselové 1,3 JTD (CDTi) s 3,2 litrovou náplňou. Úlohou motorového oleja je mazať, čistiť, odvádzať usadeniny, chrániť proti korózií, znižovať emisie a chladiť (priamy odvod tepla pri chladení piestov alebo dochladzovanie vo výmenníku, olej je tiež prostriedkom prenosu tepla medzi piestom a valcovou vložkou a ďalších častí spaľovacieho motora). Na prvom mieste je samozrejme mazanie pohyblivých častí motora, ku ktorým sa olej musí dostať v dostatočnom množstve a pod správnym tlakom. Aj keď najčastejšou príčinou nedostatočného mazania býva buď malé množstvo oleja v mazacom okruhu alebo nefunkčné olejové čerpadlo, podceňovať netreba ani pokles mazivosti (chrániacich, chladiacich atď.) vlastností z dôvodu nadmerného znehodnotenia oleja, obzvlášť v poslednej dobe kedy je trend predlžovania intervalov a znižovania objemov olejovej náplne. Aj z tohto dôvodu je dôležitá včasná a kvalitná výmena motorového oleja.

 

Dlhé intervaly výmeny

Častou a zároveň dosť kontroverznou realitou súčastnosti je predlžovanie servisných intervalov na výmenu motorového oleja. Z úst niektorých mechanikov alebo skôr predajcov neraz počuť, že súčasné oleje sú veľmi kvalitné a obsahujú množstvo zázračných aditív. Určite, vývoj ide dopredu a výnimkou nie sú ani mazivá. Na druhej strane si treba uvedomiť, že aj nároky na motory sú oveľa vyššie ako boli v minulosti. Mnohé extrémne tepelne zaťažujú olej, majú nevypustitelné obmedzovače oleja v hydraulických systémoch motora, DPF filtre – riedenie oleja naftou, vyskytuje sa premenlivá kvalita palív alebo povinné používanie biozložiek v palivách. Ak sa k tomu pripočíta spomínaný predĺžený interval výmeny, je jasné, že motor dostáva poriadne zabrať. Dnešné motory už nie sú navrhované tak ako kedysi s väčšími rezervami a robustnejšie dimenzovanou konštrukciou. V dnešnom rýchloobrátkovom – konzumnom svete nemá nikto záujem postaviť motor, ktorý vydrží extrémne porcie kilometrov. Napriek všade prítomnej ekologizácii je paradoxne žiadúca čo najčastejšia obmena vozového parku. Vysokovýkonné počítače dokážu veľmi presne spočítať koľko litrov oleja a aké intervaly výmeny motor potrebuje, aby vydržal určitý-predpokladaný počet kilometrov. Objem olejovej náplne a výmenné intervaly sú teda nastavené tak, aby čo najviac využili možnosti oleja a pri výmene bol čo najviac znehodnotený. Na prvý pohľad sa jedná o riešenie šetriace financie majiteľa. Kto využíva vozidlo na 3-4 roky, nenajazdí viac ako 150 000 – 200 000 km a preňho je takéto riešenie výhodné. Ak si ale chce motorista nechať vozidlo viac rokov, resp. plánuje najazdiť státisíce, bude sklamaný. Náklady na údržbu (opravy) vozidla po najazdení určitého počtu kilometrov pri dodržiavaní maximálnych intervalov výrobcu môžu byť už dosť vysoké. V určitom bode môžu dokonca presiahnuť náklady na leasingovú splátku nového vozidla. A o to výrobcom ide. Predávať čoraz väčšie množstvo nových vozidiel.

 

Olej nevydrží večne

Motorový olej postupne stráca svoje pôvodné vlastnosti a rýchlosť jeho opotrebovania závisí od mnohých faktorov. Na životnosť okrem zloženia vplýva aj samotný jazdný štýl vodiča, tiež spôsob používania vozidla (mesto, diaľnica) a pri dieseloch aj regenerácia DPF filtra. Niektoré motory sú vybavené systémom kontroly kvality oleja, napriek tomu je niekedy vhodné ho vymeniť skôr. Životnosť závisí aj od tepelného namáhania, znečistenia od karbónových usadenín zo spaľovania paliva a drobných kovových častí (železa, medi a hliníka v oleji), vzniknutých opotrebovávaním motora, postupným riedením zvyškov nespáleného paliva, či samotným starnutím náplne (rozklad oleja a jeho funkčných prísad). Po prekročení určitej kritickej hranice (za bezpečnú rezervu životnosti je považovaná hodnota okolo 25%) olej úplne stratí svoju mazaciu schopnosť a olejový film, ktorý by mal pokrývať všetky kovové plochy sa tzv. “roztrhne”. Okrem poklesu mazacej schopnosti vedie znehodnotenie oleja aj k postupnému zaneseniu sacieho koša olejového čerpadla a tiež k upchatiu mazacích kanálikov motora alebo jeho prvkov. Veľmi citlivé na kvalitu motorového oleja sú tiež napríklad turbodúchadlá, kde pri väčšom obsahu nečistôt a nízkej alebo naopak veľmi vysokej viskozite dochádza k zadretiu klzného uloženia. Znehodnotený olej má aj výrazné korozívne účinky, najmä na farebné kovy, ktoré sa v moderných motoroch vyskytujú v značnom množstve. Zabúdať netreba ani na ovládanie hydraulických napínacích a regulačných prvkov, či variátory premenlivého časovania ventilov a podobne, v ktorých prúdi taktiež motorový olej. Ich prevádzka či životnosť môže byť výrazne ovplyvnená práve znehodnoteným olejom.

Dlhoročné skúsenosti a merania potvrdzujú nasledovné fakty. Pri bežnom používaní (striedavá prevádzka v meste a na dlhšie cesty) je syntetický olej znehodnotený najneskôr po nájazde 15 000 km, špeciálny syntetický olej s predĺženou trvanlivosťou (tzv. longlife olej) stráca svoje predpísané schopnosti najneskôr po 20 000 km. Častejšie jazdy v meste, väčší počet studených štartov-krátke trasy, či dynamickejší jazdný štýl tento interval ešte podstatne skracujú. Aj z uvedených čísel vyznievajú výrobcami predpísané intervaly 30 000 km (v niektorých prípadoch 50 000 km) ako reklamný nezmysel. Obzvlášť u moderných vozidiel nie je dobré stav oleja podceňovať a napriek optimistickému intervalu výmeny “longlife”, je treba toto číslo skrátiť na 15 000 max. 20 000 km.

zly_dobry_olej

 

Dôležitosť správnej a pravidelnej výmeny olejovej náplne

Výmena motorového oleja je považovaná za jednoduchý servisný úkon, ktorý je nezriedka menej skúsenými mechanikmi zľahčovaný.  Neuvedomujú si, že predčasne znehodnotený olej je často z dôvodu predchádzajúcej zlej výmeny. Ak je totiž motorový olej pred výmenou nadmerne znehodnotený, vytvára v motore polotekuté až pevné usadeniny, ktoré sú novou olejovou náplňou dobre rozpustné. Už niekoľko percent takéhoto materiálu môže v novej olejovej náplni spôsobiť prudký pokles jej kvality. Nová olejová náplň tak môže byť už krátko po výmene na konci svojej životnosti, čo následne vedie k obmedzeniu funkcie mazacieho systému (znížená mazivosť, zvýšené opotrebenie motora, atď.).

Veľmi dôležité je teda dostať z motora čo najväčšie množstvo starej náplne, ideálne by bolo vykonať preplach novým motorovým olejom alebo skrátiť následný interval výmeny. Samozrejmosťou je dostatočne prehriaty motorový olej pri výmene. Práve nedostatočne prehriaty motor pri výmene býva najčastejšou chybou. Znehodnotený olej má zhoršené viskózne vlastnosti (niekedy až o dve triedy), pričom najväčší rozdiel vo viskozite býva pri teplotách oleja pod 40 °C. Skúsení mechanici kontrolujú starý olej aj tzv. vizuálnou kontrolou, ktorá bohužiaľ v prípade výmeny starého oleja odsatím nie je možná. Treba si tiež uvedomiť, že bežný motorista sa stavom olejovej náplne väčšinou vôbec nezaoberá, pretože prevádzka vozidla je medzi pravidelnými prehliadkami tzv. bezúdržbová. K tzv. bezstarostnosti prispievajú aj kontrolky na prístrojovom paneli, ktoré signalizujú nedostatok oleja, či výpadok mazania. Ak teda nastane problém-porucha motora v dôsledku nekvalitne uskutočnenej výmeny oleja, je takmer nemožné dokázať skutočnú príčinu – teda nekvalitnú výmenu oleja.

 

Zopár pravidiel týkajúcich sa výmeny oleja

  • Technicky aj ekonomicky je najvhodnejšie a najvýhodnejšie používať motorový olej podľa predpisu výrobcu.
  • Netreba veriť na rôzne reči o tzv. lepších olejoch a podobne. Platí zásada a obzvlášť pri niektorých citlivejších motoroch, aby bol použitý vhodný olej podľa požiadaviek výrobcu a aby bol menený pred koncom jeho životnosti správnym postupom. Za maximálny interval výmeny oleja sa považuje 15 000 km, v prípade long life olejov max 20 000 km. V prípade dynamického jazdenia, či častejšej jazdy v meste (studené štarty), odporúča sa tieto intervaly ešte skrátiť (10 000 a 15 000 km).
  • Dôležité je sledovať množstvo a vizuálne aj kvalitu oleja. Rovnako tak treba dbať na riadne vykonanú výmenu, aby nedochádzalo len k čiastočnej výmene olejovej náplne, čo znehodnocuje celú novú náplň a z dlhodobého hľadiska môže dôjsť k zníženiu výkonu, životnosti motora alebo až k jeho poškodeniu.
  • Niektoré motory potrebujú olej priebežne dolievať aj medzi výmenami, čo vedie niektorých motoristov k domnienke, že životnosť oleja možno predlžiť doplňovaním čerstvého oleja. Používanie takejto praktiky vedie k podstatne rýchlejšiemu opotrebeniu motora, obzvlášť ak sa jedná o výkonné maloobjemové agregáty.
  • Pri výmene oleja musí servis jednoznačne dodržiavať postup stanovený výrobcom vozidla. Ak ale nemáte v servis dôveru, radšej tam vôbec nejazdite alebo pri prvej spornej skúsenosti so servisom požiadajte o vlastnú prítomnosť pri výmene oleja. Pokiaľ si zákazník prinesie vlastný olej, ktorý chce do motora naplniť, preberá tým na seba a svojho dodávateľa oleja zodpovednosť za kvalitu a splnenie garančných podmienok. Hoci neodporúčame donášať do servisov vlastný materiál, žiadajte presné zaznamenanie druhu, špecifikácie a originality dodaného motorového oleja do servisnej knižky. Donesením vlastného oleja riskujete, že ak pri výmene nebudete fyzicky prítomní, nemusí ani váš olej skončiť vo vašom vozidle.
  • Pri svojpomocnej výmene oleja je potrebné vypustiť olejovú náplň bezprostredne po dlhšej jazde, aby boli úplne prehriate všetky časti motora. Ďalej je nutné po vypustení oleja a odmontovaní olejového filtra nechať z motora úplne vykvapkať zvyšný olej po čo najdlhšiu dobu.

olej

Ako je vidieť z popísaných informácií, výmena oleja je pri rešpektovaní základných pravidiel pomerne jednoduchou záležitosťou (použitie výrobcom predpísaného oleja, sledovanie kvality a životnosti oleja aj pred uplynutím servisných intervalov a správne vykonané výmeny). Treba ale dávať dobrý pozor, či už je výmena vykonávaná v servise alebo svojpomocne. Zvlášť u moderných motorov možno tak predchádzať zbytočným problémom.