PRO TEC - Engine Flush

15.03.2015 20:35

ENGINE FLUSH - Čistič vnútorných častí motora - výplach

ENGINE FLUSH - Čistič vnútorných častí motora - výplach

Vlastnosti:

Engine Flush odstraňuje usadeniny a nečistoty z motorového a olejového systému. Vyčistením piestnych krúžkov obnovuje kompresie. Čistí ventily a redukuje ich hlučnosť. Počas tohto čistenia chráni motor pomocou výkonných antitrecích mazacích zložiek obsiahnutých v prípravku. Výrazne redukuje škodlivé emisie. POZOR – nerozpúšťa karbón! 
 

Oblasť použitia:

Všetky benzínové a dieselové motory ako aj motory používajúce bionaftu a motory používajúce rastlinné oleje. Je vhodný pre všetky typy komerčných motorových olejov. 
 

Aplikácia:

Pridajte do starého oleja, naštartujte motor a nechajte ho bežať na voľnobehu 10 - 15 minút. Nechajte odtiecť starý olej, vymeňte olejový filter a doplňte nový olej. 
 

Opakovací cyklus:

Pri každej výmene motorového oleja.
 

Obsah:

375 ml
 

Postačuje na:

6 l olejovej náplne