Pozor na administratívnu STK a EK pri kúpe dovezeného alebo ojazdeného vozidla

27.03.2015 21:54

 

STKPri kúpe ale aj prevádzke ojazdeného vozidla si treba dávať pozor. Je jedno, či je kúpené z dovozu alebo na Slovensku. Treba byť obozretný, jednak aby bolo vozidlo v poriadku po technickej stránke, ale aby tiež malo v poriadku všetky doklady potrebné na prepis, prípadne prihlásenie na príslušnom Obvodnom úrade Dopravy (ďalej len OúD). Ak všetko prebehne hladko bez problémov a vy sa tešíte z vytúženého auta, treba mať ešte na pamäti zopár nutných formalít. V opačnom prípade sa vystavujete riziku pomerne vysokej pokuty. Nezaškodí si nutné formality zopakovať a eliminovať tak hroziace riziko pokuty.

 

 

1. Ak si doveziete vozidlo zo zahraničia, vybavíte všetky potrebné úkony, je potrebné vykonať administratívnu technickú a emisnú kontrolu v lehote do 7 dní od prihlásenia vozidla do evidencie. Povinnosť vykonať administratívne kontroly je uvedená v §16a, ods. 26 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Za nevykonanie administratívnych kontrol úrad uloží pokutu podľa § 107 ods. 1, písm. c) citovaného zákona vo výške 66,38 euro za nevykonanú administratívnu Technickú Kontrolu (TK) a 66,38 euro za nevykonanú administratívnu Emisnú Kontrolu (EK). Stačí teda zájsť na najbližšiu stanicu technickej (STK) a emisnej (EK) kontroly a nechať si tam spraviť takzvanú administratívnu emisnú a technickú kontrolu. Pracovníci kontrol si overia údaje auta a ak je všetko v poriadku, vydajú v priebehu 15-20 minút nové osvedčenia o emisnej a technickej kontrole so správnym evidenčným číslom na kartičke aj na nálepke na prednom skle vozidla. Tento úkon stojí približne 16 €.

2. Ak si kúpite vozidlo už registrované na Slovensku, prepíšte ho na seba vo svojom okrese, ale na kartičkách od emisnej a technickej kontroly a tiež na nálepkách na prednom skle ostalo evidenčné číslo pridelené predchádzajúcemu majiteľovi vozidla. Na to, aby ste mohli jazdiť autom, ktoré podlieha pravidelnej technickej a emisnej kontrole, potrebujete mať pri šoférovaní so sebou aj platné osvedčenia o emisnej a technickej kontrole. Platné je ale len vtedy, ak údaje uvedené na osvedčení súhlasia so skutočnosťou. Za neplatné osvedčenia o pravidelných kontrolách môžete dostať od polície ale aj od OúD pokutu. V horšom prípade policajti smú zadržať techničák prípadne tabuľky s evidenčným číslom. Takže treba zopakovať ten istý postup ako je uvedený v odseku vyššie, zájsť na najbližšiu STK a EK a nechať si vystaviť tzv. administratívnu emisnú a technickú kontrolu so správanymi evidenčnými údajmi.

3. Ak zabudnete alebo sa rovno vykašlete na pravidelnú STK a EK, ktorej povinnosť je uložená v § 50 ods. 1) a emisnej v § 68 ods. 1) zákona č. 725/2004 z. z. v znení neskorších predpisov. Lehoty vykonávania kontrol vozidiel sú uvedené vo vyhláške č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a to v § 47 – technické kontroly a v § 67 emisné kontroly. Za nedodržanie lehôt úrad uloží pokutu podľa § 107, ods. 2) písm. c) zák. č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške 165,96 euro za nevykonakú technickú kontrolu a 165,96 euro za nevykonanú emisnú kontrolu.