Bloková výnimka !

 

       STOP !!!

 

EU č.1400/2002

V roku 2004 aj v Slovenskej republike vstúpila do platnosti zásadná legislatívna zmena v odbore autoopravárenstva - "NARIADENIE EURÓPSKEJ KOMISIE" (ES) č. 1400/2002 zo dňa 31.7.2002 o použití čl. 81 odst. 3 Zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a jednania vo vzájomné zhode v odvetví motorových vozidiel" - skrátene nazývaná"Bloková výnimka".

 

Čo to však pre bežného motoristu znamená? 

,,Vodič už nemusí jazdiť so svojim novým autom v záruke do značkového autoservisu na bežnú údržbu a servis."

Bez straty záruky môžete servisovať svoje auto v akejkoľvek autoopravovni, ktorá je odborne pripravená a používa originálne alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely. Servis spoločnosti Motoservis Združenie tieto podmienky spĺňa po každej stránke. Výhodou je výrazne nižšia cena ako pri oprave v značkovom servise.

bloková výnimka je v platnosti od 1.11.2004 a dáva nezávislým autoservisom nasledovné možnosti :

prevádzať nezávislým servisom údržbu a opravy aj nových automobilov v záručnej dobe a to bez straty záruky, samozrejme pri dodržaní postupov a rozsahu prác predpísaných výrobcom automobilu a pri použití originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov

  • možnosť prístupu k technickým informáciám, dielenským príručkám a to aj o nových automobiloch

  • možnosť prístupu k originálnym náhradným dielom, originálnej diagnostike a školeniam a to nediskriminačne, včas a použiteľným spôsobom na rovnakej úrovni ako autorizovaným servisom

  • možnosť nakupovať originálne a kvalitatívne rovnocenné náhradné diely, informácie a diagnostiku od nezávislých distribútorov náhradných dielov


Bloková výnimka odstraňuje prekážky, ktorými sa výrobcovia áut bránili konkurencii.